Zanechte nám na sebe kontakt, brzy se Vám ozveme s nabídkou

nebo
Pomáhá Vám

Workplace Strategies

Nové kancelářské koncepty jako konkurenční výhoda

O Workplace Strategies

Zdroj fotografie: Microsoft 

Pracoviště mají v dnešní době řadu nedostatků. Většina kancelářských prostor je využívána neefektivně, s nedostatkem energie a bez inspirace. Přitom řada každodenních firemních procesů a aktivit může být podpořena jejich vhodným uspořádáním. Nové technologie ovlivňují způsob, jakým pracujeme a komunikujeme, a naše pracovní prostředí by tomu mělo být uzpůsobeno. Spolupráce je klíčová a pracovní prostředí by ji mělo podněcovat.

Workplace Strategies je proces, jak správě identifikovat kvalitativní i kvantitativní prostorové požadavky, odpovídající potřebám Vaší společnosti. Vidíme příležitost, jak vytvořit kvalitní pracoviště, které pro Vás, Vaši společnost, bude fungovat jako strategické aktivum. Svět se mění a s ním nejen způsob, jakým pracujeme, ale i místa, kde pracujeme. Každý náš kancelářský koncept je navržen na míru Vašich specifických potřeb a procesů Vaší společnosti.

Naše služby v oblasti Workplace Strategies pomáhají nájemcům kancelářských prostor realizovat lepší organizaci a vyšší míru spolupráce, finanční úsporu, úsporu prostor a vyšší efektivnost jejich využití.

S čím vám pomůžeme?

Zdroj fotografie: Microsoft

Jsme Vaším strategickým partnerem při výběru a implementaci vhodného kancelářského konceptu, který bude vyhovovat strategickým cílům Vaší společnosti. Skrze pečlivou analýzu, diskuze a měření obsazenosti Vám připravíme základní podklady pro Váš nový kancelářský koncept.

V úzké spolupráci s Vámi vytvoříme návrh kancelářského konceptu odpovídající Vašim zásadám, který bude sloužit jako vstup při plánování Vašich prostorových a funkčních požadavků. Výsledkem této fáze je, že budete přesně vědět, jaké kancelářské prostory potřebujete a jaká kritéria musí splňovat. To Vám výrazně ulehčí výběr budovy a poskytne všechny nezbytné vstupy pro navržení vhodného kancelářského prostoru.

Samozřejmostí je naše asistence při řízení změn, v případě, že se rozhodnete implementovat inovativní kancelářský koncept a zajistíme, že nové uspořádání bude pozitivně přijímáno a úspěšně realizováno.

CBRE Zasedačka roku

CBRE Zasedačka roku

CBRE Zasedačka roku si klade za cíl ukázat nejzajímavější pracovní prostředí firem v České republice. Dnešní kancelářské prostory však také skýtají řadu prvků a detailů, které stojí za to objevovat, obdivovat a ocenit. CBRE Zasedačka roku chce proto představit filosofii a hodnoty společností, které se snaží o vytváření inspirativního a kreativního pracovního prostředí.

Připojte se do letošního ročníku na www.zasedackaroku.cz

A zde se můžete podívat, jak probíhaly minulé ročníky soutěže.

CBRE Zasedačka roku 2014

CBRE Zasedačka roku 2015

Zdroj fotografie: Microsoft

Workplace Strategies proces

Tým Workplace Strategies


Filip Muška, Project Manager, Workplace Strategies
Tel.: 731 479 203

Karel Loupal, Project Manager, Design
E-mail: karel.loupal@cbre.com
Tel.: 774 409 384

Proč využít služeb Workplace Strategies?

 • Optimalizace velikosti nájemního prostoru / zvýšení efektivity využívání prostoru
 • Snížení provozních či vstupních nákladů
 • Zlepšení interní komunikace, sdílení informací a vzájemné koooperace
 • Nárůst produktivity a tím přímo úměrně ziskovosti společnosti
 • Posílení image, firemní kultury a autenticity
 • Upevnění loajality a týmového ducha (tzv. „WE-FACTOR“)
 • Zvýšení prestiže a atraktivity (přilákání, udržení si a stimul talentů)
 • Navýšení flexibility (schopnost rreagovat na dynamické tržní změny)
 • Možnost růstu bez nutnosti navyšování současných prostor
 • Zajištění pracovní pohody a s tím související kreativity
 • Vyvážená kombinace různých typů pracovišť, která umožňuje každému zaměstnanci, zvolit přesně ten typ pracoviště, které v daný moment nabízí nejlepší podmínky pro daný úkol / aktivitu bez negativních vlivů vznikajících při aplikování uniformního řešení

Napsali o CBRE Workplace Strategies

Atraktivní prostředí je skvělým marketingem a čím dál mocnějším nástrojem pro přilákání talentů, jak dokázal Google či Microsoft. Současně motivuje zaměstnance mnohem více (a hlavně déle) než zvýšení platu,“

myslí si Filip Muška.

„Veškerý prostor je sdílený a nikdo nemá svůj pracovní stůl. Díky tomu je možné do kanceláří umístit různé typy pracovních míst, které jsou vhodné pro rozličné činnosti. Zaměstnanci si tak volí, kde budou sedět, podle toho, co zrovna dělají,“ 

popisuje projektový manažer ze společnosti CBRE Filip Muška.

Přidaná hodnota a výhody Workplace Strategies

Produktivita

Možnost flexibility zvyšuje produktivitu a celkové zapojení zaměstnanců.

Interakce a spolupráce

Spolupráce jako klíčový faktor při tvorbě obchodních hodnot.

Silná image

Podpora image společnosti rozvíjí firemní kulturu a autenticitu prostředí jak vůči klientům, tak vůči zaměstnancům.

Finanční efektivita

Koncept umožňující efektivně reinvestovat finanční úspory do zaměstnanců, infrastruktury a pracovního prostředí.

Komfort pracoviště

Jak komfort pracoviště, tak vybavenost a certifikace budovy zvyšuje produktivitu.

Budoucí výzvy

Nový kancelářský koncept umožňuje společnostem růst bez nutnosti zvětšování kancelářského prostoru.