Zanechte nám na sebe kontakt, brzy se Vám ozveme s nabídkou

nebo
Pomáhá Vám
27. 3. 2017
Vzhledem k automatizaci by velikost skladů měla ještě růst, očekávám také lokalizaci skladů převážně na okrajích měst a v odlehlých, neobydlených lokalitách.

Bert Hesselink

Senior Director Industrial & Logistics

Budoucnost logistiky jedním slovem: automatizace

Analyzovat svět současných inovací a nejmodernějších technologií není snadným úkolem. Ještě složitější je zhodnotit tento stav výhledově tak, aby bylo možné určit další vývoj logistických systémů. My v CBRE jsme se tohoto úkolu nezalekli. V nedávno vydané studii  jsme důkladně analyzovali inovace a technologie, které transformují činnost globálních dodavatelských řetězců, tím i logistiky a celého realitního trhu v oblasti skladů a výrobních hal. Výsledky této analýzy hovoří jednoznačně. Budoucnost logistiky vidíme v jasných obrysech. Dala by se shrnout do jediného slova - automatizace.

Lidská síla vs. roboti

Personální náklady tvoří významnou položku celkových logistických nákladů. I proto se neustále hledají způsoby, jak je minimalizovat. Kvalifikovaná lidská práce je samozřejmě v každé úspěšné společnosti nanejvýš ceněná. Tam, kde je to možné, však lidskou sílu nahrazují roboti. Tlak na automatizaci logistických procesů vychází nejenom z ceny lidské práce, ale také z nedostatku lidských zdrojů. Automatizace jde přitom ruku v ruce s vývojem nových technologií, které jí dávají konkrétní podobu. Jde například o autonomní vozidla, která by v nejbližší budoucnosti měla nahradit nákladní automobily s řidiči.

Vozidla bez řidičů mají velký potenciál

V České republice nemusí být tento trend natolik patrný, avšak po celém světě se již technologie autonomní nákladní dopravy testují ve velkém. Samoobslužným vozidlům je přisuzován obrovský potenciál, zejména pro běžné a rutinní operace. Přestože byla až do nedávna nákladní doprava závislá na lidské síle, řidiče velmi brzy mohou nahradit roboti. Dle průzkumu Eyefortransport (EET)  dojde v následujících devíti letech ke snížení počtu nákladních vozů s řidiči dokonce téměř o 60 % (Zdroj: Eyefortransport Reports. Supply Chain Hot Trends Q1 & Q2 2016).

Jejich práci by měla převzít autonomní vozidla. Tím dojde ke zrychlení dopravy a současně i ke snížení nákladů na distribuci. Úspora nákladů v oblasti lidských zdrojů umožní investovat do inovativních technologií. Automatizace tak ještě posílí efektivní způsoby řízení zásobování a skladových procesů. Pochopitelně se také změní vzhled samotných skladů.

Vzestup vertikálních skladů

Pokud půjde o automatizovaná vozidla, budou se jim muset přizpůsobit sklady, logistické budovy i dodací místa. Nutností budou nabíjecí stanice pro autonomní vozidla nebo prostor pro automatické manévrování těchto vozidel. Sklady budou vybaveny vyspělou IT strukturou a softwarem, bez kterého by automatizace a robotizace nebyla možná. Na druhé straně se sníží požadavky na dostupnost denního světla nebo nezbytná výška skladovacího prostoru. S tím souvisí i trend vertikálního logistického řešení.

Vertikální sklady a logistické systémy odpovídají modernímu technologickému vývoji a automatizaci logistických procesů. Umožňují využití obtížně dostupných míst, optimalizují náklady na prostor. Příznivě ovlivňují také náklady na dopravu a skladování zboží, pochopitelně snižují i mzdové náklady. Zefektivňují veškeré operační skladové úkony i podpůrné skladové činnosti.

S využitím moderních technologií roste cena nemovitosti vertikálního automatizovaného skladu. Obecně se proto dá očekávat, že se s automatizací změní velikost a lokalita skladů.

Blíže objasňuje Bert Hesselink, Senior Director Industrial & Logistics společnosti CBRE:
Předpokládám, že nižší náklady na dopravu povedou k dalšímu rozvoji a vzniku nových velkokapacitních skladů. Vzhledem k automatizaci by velikost skladů měla ještě růst, očekávám také lokalizaci skladů převážně na okrajích měst a v odlehlých, neobydlených lokalitách.“

3D tisk

3D tisk je progresivní technologií, která nachází využití v nejrůznějších odvětvích. Ani logistika není výjimkou. Rozmach 3D tisku, možností, kvality a dostupnosti 3D tiskáren zřejmě povede ke snížení počtu velkých výrobních hal. Některé výrobky zpracovatelského průmyslu by se totiž mohly vyrábět, resp. tisknout přímo v „last-mile delivery“ objektech. To by vedlo k dalšímu zvýšení poptávky po automatizovaných logistických procesech, dopravních systémech a autonomních vozidlech.