Zanechte nám na sebe kontakt, brzy se Vám ozveme s nabídkou

nebo
Pomáhá Vám
29. 3. 2016
Klíčovým faktorem úspěchu každého podnikání jsou lidé. Kvalifikovaní pracovníci patří k těm největším a také nejvýznamnějším investicím každé společnosti.

Chcete obstát ve válce o talenty? Nabídněte zaměstnancům víc než jiní

Klíčovým faktorem úspěchu každého podnikání jsou lidé. Kvalifikovaní pracovníci patří k těm největším a také nejvýznamnějším investicím každé společnosti, nezávisle na odvětví nebo oboru působnosti.

Lidské zdroje jako výzva pro úspěch v podnikání

V uplynulých letech jsme v souvislosti s ekonomickou recesí zaznamenávali důraz na řízení nákladů. Blýská se však na lepší časy. Ekonomiky se probouzejí a do popředí se opět dostávají jiné faktory než úspora nákladů. Klíčovou roli v úspěchu podnikání nyní sehrává oblast pracovních sil.

Firmy v současnosti musí čelit nové výzvě, kterou je nedostatek pracovních sil. Dle nejnovějšího průzkumu společnosti CBRE nazvaného European Occupier Survey se s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil potýká celých 42 % velkých společností s vedoucím postavením na světových trzích. Právě nedostatek kvalifikovaných pracovních sil/nedostatek pracovních sil a preference talentů přitom dle průzkumu CBRE patří k těm největším výzvám, kterým budou společnosti v budoucnu čelit.

Jak získat a udržet kvalitního zaměstnance?

Další rozvoj společností, které patří k lídrům trhu, je závislý na lidech. Najít a udržet si kvalitního pracovníka je přitom těžší než kdy dříve. Aby investice do lidského kapitálu byla skutečně efektivní, je třeba zaměstnancům nabídnout více než jenom skvělý plat.

Zaměstnanci v současném moderním světě mají zájem o spolupráci. Žádají ty nejlepší pracovní podmínky. Chtějí si vybírat, sami si volit místo nebo čas práce. Chtějí se podílet na rozhodování o tom, jak by mělo vypadat pracovní prostředí.

Vzhled, dispozice či umístění kanceláře v současném světě neovlivňuje pouze výkonnost, a tím i hospodářské výsledky společnosti. Nově se stává také parametrem, který může určovat, zda daná firma získá a udrží kvalitního pracovníka.

Světové versus české firmy

Oblast lidských zdrojů vyzdvihují také další data ze studie CBRE. Dvě třetiny společností, které se studie zúčastnily, označily kvalifikované pracovníky jako významný faktor pro globální strategii.

Téměř 70 % společností pak vyzdvihuje strategii zaměřenou na kvalitu pracoviště, která znamená také užší vazby mezi zaměstnanci, zákazníky a partnery. Kvalitně vybavené a chytře řešené kanceláře dokážou podpořit spolupráci a zlepšují komunikaci. Zvyšují kreativitu. Podporují zdravotní životní styl. Investice do kvalitní kanceláře je investicí do kvalitních lidí a musí se odrazit i na celkovém úspěchu podnikání. To si však uvědomují převážně světové společnosti.

V českých podmínkách je bohužel situace prozatím odlišná. Jistě, celá řada českých firem chápe, jak úzce souvisí spokojenost, loajalita, efektivita a výkonnost zaměstnanců. Vnímá, jak velký vliv má oblast pracovních sil na úspěch podnikání. Přesto v oblasti pracovního prostředí většina českých firem za těmi světovými značně zaostává. V Česku v tomto ohledu patří k průkopníkům právě globální společnosti, které zde prosazují moderní kancelářské koncepty již osvědčené v jiných zemích. Příkladem můžou být české pobočky společností Microsoft či Google.

Odborníci z CBRE řekli:

Filip Muška, Workplace Strategies Consultant společnosti CBRE, říká:

„I v České republice již přibývá firem, které si uvědomují, že pracovní prostředí přímo ovlivňuje výkonost, spokojenost nebo i loajalitu zaměstnanců. Bohužel v porovnání se západní Evropou či USA je jejich množství stále velmi malé. Jedná se proto většinou o nadnárodní firmy, které jsou při realizaci českých poboček odvážnější a nebojí se investovat, protože již mají zkušenosti s moderními kancelářskými koncepty z jiných, pokrokovějších zemí.“

 

 

Katarina Wojtusiak, Head of Office Agency společnosti CBRE, říká:

„V určitém okamžiku hrálo řízení nákladů dominantní úlohu, ale nyní se podmínky zlepšily a vstoupily do popředí oblasti pracovních sil a kancelářského prostředí. Navíc společnosti mají jedinečnou možnost využít skvělých podmínek při hledání nových kancelářských prostor.“